Rock Steady Boxing Warsaw

Zajęcia dla osób z chorobą Parkinsona